THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đón Tết Miền Bắc - Chơi Tết thỏa ga

Đón Tết Miền Bắc - Chơi Tết thỏa ga

Còn nhận khách Khởi hành: Tết mùng 2
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 12,990,000 12,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 10,400,000 0 vnđ
Tổng cộng : 12,990,000 vnđ