THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đông Bắc - Nơi địa đầu Tổ quốc

Đông Bắc - Nơi địa đầu Tổ quốc

Còn nhận khách Khởi hành: thứ 4 hằng tuần
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 6,500,000 6,500,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 4,500,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi) x 1,900,000 0 vnđ
Tổng cộng : 6,500,000 vnđ