THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Ai Cập - Vùng đất của các vị thần

Du lịch Ai Cập - Vùng đất của các vị thần

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 37,600,000 37,600,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 37,600,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 38,500,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 13,500,000 0 vnđ
Tổng cộng : 37,600,000 vnđ