THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Ấn Độ - Khám phá vùng đất huyền bí

Du lịch Ấn Độ - Khám phá vùng đất huyền bí

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 21,800,000 21,800,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 17,500,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 7,000,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 4,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 21,800,000 vnđ