THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Anh Quốc - Khám phá thành phố sương mù

Du lịch Anh Quốc - Khám phá thành phố sương mù

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 42,500,000 42,500,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 42,500,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 32,000,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 6,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 42,500,000 vnđ