THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Bali - Khám phá thiên đường

Du lịch Bali - Khám phá thiên đường

Còn nhận khách Khởi hành: Hằng ngày
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 15,800,000 15,800,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 15,800,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 12,000,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 5,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 15,800,000 vnđ