THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Bali - Vui lễ 30/4

Du lịch Bali - Vui lễ 30/4

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-04-30 08:05:00
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 11,700,000 11,700,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 8,900,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 3,600,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 3,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 11,700,000 vnđ