THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Bali - Vùng đất ngàn đền

Du lịch Bali - Vùng đất ngàn đền

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-06-04 08:05:00
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 10,990,000 10,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 8,300,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 3,300,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 3,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 10,990,000 vnđ