THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Bình Châu - Hồ Cốc cuối tuần

Du lịch Bình Châu - Hồ Cốc cuối tuần

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 6, Chủ nhật hàng tuần
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 1,950,000 1,950,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 975,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 800,000 0 vnđ
Phụ thu khách mang quốc tịch nước ngoài x 400,000 0 vnđ
Tổng cộng : 1,950,000 vnđ