THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Campuchia - Huyền thoại Angkor

Du lịch Campuchia - Huyền thoại Angkor

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 3,950,000 3,950,000 vnđ
Trẻ em (từ 3 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 3,950,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 3 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 2,950,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 3 tuổi) x 1,200,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 2,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 1,600,000 0 vnđ
Visa Campuchia (hộ chiếu nước ngoài) x 850,000 0 vnđ
Tổng cộng : 3,950,000 vnđ