THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Canada - Hành trình liên tuyến

Du lịch Canada - Hành trình liên tuyến

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 49,999,000 49,999,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 45,000,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 37,500,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 15,000,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 14,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 1,260,000 0 vnđ
Tổng cộng : 49,999,000 vnđ