THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Châu Âu - Khám phá Bắc Âu

Du lịch Châu Âu - Khám phá Bắc Âu

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần (Từ 12/4 – 3/10)
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 46,500,000 46,500,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 39,500,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 13,900,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Lệ phí xin visa Châu Âu và chi phí dịch thuật x 4,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 46,500,000 vnđ