THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Châu Âu - Khám phá vùng Balkans

Du lịch Châu Âu - Khám phá vùng Balkans

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 3 hàng tuần (từ 16/4 – 30/12/2020)
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 39,500,000 39,500,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 31,900,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 12,900,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Lệ phí xin visa Châu Âu và chi phí dịch thuật x 4,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 39,500,000 vnđ