THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Châu Âu - Thung lũng lâu đài ở Pháp

Du lịch Châu Âu - Thung lũng lâu đài ở Pháp

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-12-14 15:50:00
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 45,900,000 45,900,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 39,590,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 14,500,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 6,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Lệ phí xin visa Châu Âu và chi phí dịch thuật x 5,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 45,900,000 vnđ