THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Côn Đảo huyền thoại

Du lịch Côn Đảo huyền thoại

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 6,990,000 6,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 4 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 5,600,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 4 tuổi) x 2,300,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 1,500,000 0 vnđ
Phụ thu khách mang quốc tịch nước ngoài x 400,000 0 vnđ
Vé máy bay (từ 2 tuổi trở lên) x 3,600,000 0 vnđ
Vé máy bay (dưới 2 tuổi) x 350,000 0 vnđ
Tổng cộng : 6,990,000 vnđ