THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Côn Đảo - Thiên đường của biển

Du lịch Côn Đảo - Thiên đường của biển

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 3,300,000 3,300,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 1,650,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 500,000 0 vnđ
Phụ thu khách mang quốc tịch nước ngoài x 400,000 0 vnđ
Tổng cộng : 3,300,000 vnđ