THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Côn Đảo - Xưa và nay

Du lịch Côn Đảo - Xưa và nay

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 2,550,000 2,550,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 1,275,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) x 638,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 500,000 0 vnđ
Phụ thu khách mang quốc tịch nước ngoài x 400,000 0 vnđ
Vé máy bay (từ 2 tuổi trở lên) x 3,600,000 0 vnđ
Vé máy bay (dưới 2 tuổi) x 350,000 0 vnđ
Tổng cộng : 2,550,000 vnđ