THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Cuba - Quốc đảo xinh đẹp

Du lịch Cuba - Quốc đảo xinh đẹp

Còn nhận khách Khởi hành: Hằng ngày
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 50,500,000 50,500,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 50,500,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 40,400,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 15,500,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 9,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 50,500,000 vnđ