THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Đà Lạt - Chinh phục Datanla

Du lịch Đà Lạt - Chinh phục Datanla

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 5, 7 hàng tuần
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 3,218,000 3,218,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 1,609,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) x 805,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 1,150,000 0 vnđ
Phụ thu khách mang quốc tịch nước ngoài x 300,000 0 vnđ
Tổng cộng : 3,218,000 vnđ