THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Đà Lạt - Chuyện tình Lang Biang

Du lịch Đà Lạt - Chuyện tình Lang Biang

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 5, thứ 7 hàng tuần
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 2,848,000 2,848,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 1,424,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) x 712,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 750,000 0 vnđ
Phụ thu khách mang quốc tịch nước ngoài x 200,000 0 vnđ
Tổng cộng : 2,848,000 vnđ