THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Đà Lạt - Ngàn hoa khoe sắc

Du lịch Đà Lạt - Ngàn hoa khoe sắc

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-01-26 05:00:00
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 3,798,000 3,798,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 2,848,000 0 vnđ
Trẻ em thứ 2 (từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 3,798,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn khách sạn TVT, Duy Tân 2* x 1,200,000 0 vnđ
Phụ thu khách sạn Anh Đào 2* x 170,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn khách sạn Anh Đào 2* x 1,400,000 0 vnđ
Phụ thu khách sạn Dragon King 3* x 800,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn khách sạn Dragon King 3* x 2,100,000 0 vnđ
Tổng cộng : 3,798,000 vnđ