THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Đài Loan - Du Xuân rộn ràng

Du lịch Đài Loan - Du Xuân rộn ràng

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-01-30 11:20:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 13,990,000 13,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 13,990,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 11,900,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 4,200,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 5,500,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 13,990,000 vnđ