THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Miền Bắc - Hà Nội - Sapa

Du lịch Miền Bắc - Hà Nội - Sapa

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 4,400,000 4,400,000 vnđ
Trẻ em (từ 4 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 3,800,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 4 tuổi) x 1,800,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 1,000,000 0 vnđ
Phụ thu khách nước ngoài x 500,000 0 vnđ
Tổng cộng : 4,400,000 vnđ