THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch miền Bắc - Tự do vui Tết

Du lịch miền Bắc - Tự do vui Tết

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-01-27 06:00:00
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 7,180,000 7,180,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 3,590,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) x 1,795,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 1,800,000 0 vnđ
Phụ thu khách nước ngoài x 500,000 0 vnđ
Vé máy bay (từ 2 tuổi trở lên) x 6,200,000 0 vnđ
Vé máy bay (dưới 2 tuổi) x 620,000 0 vnđ
Phụ thu HDV tiếng Anh/Hoa x 800,000 0 vnđ
Tổng cộng : 7,180,000 vnđ