THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch miền Tây - Về cực Nam Tổ quốc

Du lịch miền Tây - Về cực Nam Tổ quốc

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 3,998,000 3,998,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 1,999,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) x 1,000,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 850,000 0 vnđ
Phụ thu khách mang quốc tịch nước ngoài x 500,000 0 vnđ
Phụ thu đặt phòng khách sạn 3*+ ăn sáng x 600,000 0 vnđ
Tổng cộng : 3,998,000 vnđ