THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Mỹ - Vi vu bờ Tây

Du lịch Mỹ - Vi vu bờ Tây

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 3 hàng tuần
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 22,200,000 22,200,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 20,000,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 16,800,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 6,000,000 0 vnđ
Lệ phí visa Hoa Kỳ x 5,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 22,200,000 vnđ