THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch New Zealand - Đảo quốc tuyệt vời

Du lịch New Zealand - Đảo quốc tuyệt vời

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 56,500,000 56,500,000 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 56,500,000 vnđ