THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch New Zealand - Du hành hang đom đóm

Du lịch New Zealand - Du hành hang đom đóm

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 54,700,000 54,700,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 49,400,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 41,000,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 16,500,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 6,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 1,260,000 0 vnđ
Tổng cộng : 54,700,000 vnđ