THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nga - Visa đơn giản

Du lịch Nga - Visa đơn giản

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 47,900,000 47,900,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 40,900,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 14,900,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 10,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 47,900,000 vnđ