THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nha Trang - Rộn ràng Tết biển

Du lịch Nha Trang - Rộn ràng Tết biển

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-01-28 05:00:00
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 3,998,000 3,998,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 2,998,000 0 vnđ
Trẻ em thứ 2(từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 3,998,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 1,200,000 0 vnđ
Tổng cộng : 3,998,000 vnđ