THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nhật Bản - Du xuân Cung đường vàng

Du lịch Nhật Bản - Du xuân Cung đường vàng

Còn nhận khách Khởi hành: 2021-01-29 10:30:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 30,500,000 30,500,000 vnđ
Trẻ em (từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 28,000,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi) x 9,200,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 5,500,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 30,500,000 vnđ