THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nhật Bản - Tuyệt tác Oshino Hakkai

Du lịch Nhật Bản - Tuyệt tác Oshino Hakkai

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-11-23 10:50:00
Người lớn (từ 6 tuổi trở lên) x 34,990,000 34,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi) x 29,800,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 10,500,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 7,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 34,990,000 vnđ