THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Phú Quốc - Mùng 2 Tết

Du lịch Phú Quốc - Mùng 2 Tết

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-01-26 06:00:00
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 3,400,000 3,400,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 1,700,000 0 vnđ
Vé máy bay (từ 2 tuổi trở lên) x 3,800,000 0 vnđ
Vé máy bay (dưới 2 tuổi) x 380,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 1,200,000 0 vnđ
Phụ thu khách mang quốc tịch nước ngoài x 300,000 0 vnđ
Tổng cộng : 3,400,000 vnđ