THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Singapore - Malaysia - Thả ga đón Tết

Du lịch Singapore - Malaysia - Thả ga đón Tết

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-01-26 16:20:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 15,990,000 15,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 15,990,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 14,400,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 4,800,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 6,500,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 15,990,000 vnđ