THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Sri Lanka - Hòn ngọc Ấn Độ Dương

Du lịch Sri Lanka - Hòn ngọc Ấn Độ Dương

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 23,900,000 23,900,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 21,500,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 18,000,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 7,200,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 1,260,000 0 vnđ
Tổng cộng : 23,900,000 vnđ