THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Sri Lanka - Thiên đường xanh

Du lịch Sri Lanka - Thiên đường xanh

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 30,900,000 30,900,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 27,800,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 23,200,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 9,300,000 0 vnđ
Phí đóng cho hải quan cấp visa tại cửa khẩu x 750,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 1,260,000 0 vnđ
Tổng cộng : 30,900,000 vnđ