THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Tây Nguyên - Huyền thoại

Du lịch Tây Nguyên - Huyền thoại

Còn nhận khách Khởi hành: thứ 6 hàng tuần
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 4,200,000 4,200,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 3,300,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi) x 1,250,000 0 vnđ
Tổng cộng : 4,200,000 vnđ