THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Trung Quốc - Mùa hoa anh đào

Du lịch Trung Quốc - Mùa hoa anh đào

Còn nhận khách Khởi hành: 2021-03-21 10:45:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 19,500,000 19,500,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 17,600,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 6,000,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 3,500,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 19,500,000 vnđ