THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Trung Quốc - Thủy trấn Chu Gia Giác

Du lịch Trung Quốc - Thủy trấn Chu Gia Giác

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 16,990,000 16,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 16,990,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 6,000,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 5,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 16,990,000 vnđ