THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Trung Quốc - Vương quốc kỳ hoa dị thảo

Du lịch Trung Quốc - Vương quốc kỳ hoa dị thảo

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 3 hàng tuần
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 10,490,000 10,490,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 10,490,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 8,950,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 3,150,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 4,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 10,490,000 vnđ