THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

DU NGOẠN MIỀN BẮC 3 NGÀY

DU NGOẠN MIỀN BẮC 3 NGÀY

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 5,300,000 5,300,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 3,600,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi) x 1,700,000 0 vnđ
Tổng cộng : 5,300,000 vnđ