THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Hành trình xuyên Việt

Hành trình xuyên Việt

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 9,170,000 9,170,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 4,585,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) x 2,293,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 2,200,000 0 vnđ
Phụ thu khách nước ngoài x 1,000,000 0 vnđ
Vé máy bay (từ 2 tuổi trở lên) x 4,800,000 0 vnđ
Vé máy bay (dưới 2 tuổi) x 480,000 0 vnđ
Tổng cộng : 9,170,000 vnđ