THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Khám phá Miền Bắc 4 ngày

Khám phá Miền Bắc 4 ngày

Còn nhận khách Khởi hành: thứ 7 hằng tuần
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 4,600,000 4,600,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 3,300,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi) x 1,900,000 0 vnđ
Tổng cộng : 4,600,000 vnđ