THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Khám phá Tết Miền Bắc

Khám phá Tết Miền Bắc

Còn nhận khách Khởi hành: Tết mùng 2
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 11,690,000 11,690,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 9,600,000 0 vnđ
Tổng cộng : 11,690,000 vnđ