THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Thắng cảnh miền Bắc

Thắng cảnh miền Bắc

Còn nhận khách Khởi hành: thứ 5 hằng tuần
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 5,300,000 5,300,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 3,700,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi) x 1,900,000 0 vnđ
Tổng cộng : 5,300,000 vnđ