Núi Sập - An Giang

1547629247_449_nui-sap.jpg

 

Núi Sập có tên chữ là Thoại Sơn, là một trái núi tại thị trấn Núi Sập thuộc huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang. Núi Sập là trái núi lớn nhất nằm trong cụm núi Sập bao gồm bốn núi: núi Sập, núi Nhỏ, núi Bà và núi Cậu. Tất cả đều nằm trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Núi Sập có độ cao 85m với chu vi 3.800m, cách thành phố Long Xuyên 29km theo đường tỉnh lộ 943.

 

QUAY LẠI