Du lịch Trung Quốc - Tiên cảnh Trương Gia Giới

Du lịch Trung Quốc - Tiên cảnh Trương Gia Giới

Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Hồ Bảo Phong - Thiên Môn Sơn

Mã tour : TGG5.120720
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Khởi hành : 12/07/2020
Phương tiện : Máy bay
Xem ngày khác
14,990,000 vnđĐặt ngay
Du lịch Trung Quốc - Bình yên hồ Bảo Phong

Du lịch Trung Quốc - Bình yên hồ Bảo Phong

Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Hồ Bảo Phong - Thiên Môn Sơn

Mã tour : TGG5.260720
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Khởi hành : 26/07/2020
Phương tiện : Máy bay
Xem ngày khác
14,990,000 vnđĐặt ngay
Du lịch Trung Quốc - Thủy trấn Chu Gia Giác

Du lịch Trung Quốc - Thủy trấn Chu Gia Giác

Thượng Hải - Thủy trấn Chu Gia Giác - Tháp Kim Mậu

Mã tour : TH4.DL
Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Khởi hành : Hàng ngày
Phương tiện : Máy bay
Xem ngày khác
16,990,000 vnđĐặt ngay
Du lịch Trung Quốc - Thiên đường Trương Gia Giới

Du lịch Trung Quốc - Thiên đường Trương Gia Giới

Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Hồ Bảo Phong - Thiên Môn Sơn

Mã tour : TGG5.160820
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Khởi hành : 16/08/2020
Phương tiện : Máy bay
Xem ngày khác
14,990,000 vnđĐặt ngay